Adalah manusia yang menuju kesimpulannya

Adalah manusia yang baru memulai hidupnya

Adalah manusia yang pernah bermimpi menjadi bintang

Sekaligus meredupkannya dengan pemakluman

 

Bagiku, berada di antara ribuan bintang tidak lebih berarti

Daripada menjadi keredupan yang membuat satu bintang bersinar paling terang

2ac42593ec1fa351e6d0a7596d883f93
The Little Prince

 

Sleman, 19 November 2016

-siang hari di Perpus Pusat UGM-

 

Featured Image: Google